Ctv granturi de scădere în greutate


The maximum budget allocated for activities under this call for expression of interest is 60, EUR. Eligible Civil Society Organisations CSOs are invited to submit proposals for partnership highlighting their relevant capacities, expertise, skills and ability to support the delivery of sought results for children as outlined in the UNICEF Country Programme Document and in section 1.

ctv granturi de scădere în greutate

Applications must be submitted in English. Any requests for additional information should be addressed in writing by 8 December at the latest to Ana Perdivar, e-mail: aperdivar unicef. Applications will be assessed by an evaluation committee to identify CSOs ctv granturi de scădere în greutate have the mandate, capacities and comparative advantage to support achievement of results for children using criteria outlined in section 3 below.

ctv granturi de scădere în greutate

Selected NGOs will be invited to review and finalise partnership agreements in accordance with criteria outlined in section 3. Bugetul maxim alocat pentru activitățile din cadrul prezentei cereri de exprimare a interesului este de Organizațiile eligibile ale societății civile OSC-uri sunt invitate să prezinte propuneri de parteneriat care să evidențieze capacitățile, expertiza, abilitățile și competențele lor relevante pentru a sprijini obținerea rezultatelor dorite pentru copii, prezentate în Programul de țară al UNICEF pentru perioada și în secțiunea 1.

ctv granturi de scădere în greutate

Cererile trebuie să fie depuse în limba engleză. Toate solicitările pentru informații suplimentare trebuie să fie trimise în scris, cel târziu până la 8 decembrielui Ana Perdivar, e-mail: aperdivar unicef.

ctv granturi de scădere în greutate

Cererile vor fi analizate de către o comisie de evaluare, în baza criteriilor indicate în secţiunea 3, pentru a identifica OSC-urile care au mandatul, capacităţile și avantajul comparativ de a susţine atingerea rezultatelor pentru copii.

Trebuie remarcat faptul că participarea la această cerere deschisă de exprimare a interesului nu garantează selectarea în cele din urmă a OSC-ului pentru un parteneriat cu UNICEF.

ONG-urile selectate vor fi invitate să examineze și să finalizeze acordurile de parteneriat în conformitate cu criteriile indicate în secțiunea 3.